Start Vem är jag? Byggt av mig Kontakta mig Rotavdrag

Rotavdrag!

Du vet väl om att Du kan ha rätt till Rotavdrag!
Gäller arbetet ett hus som Du äger och bor i
alternativt som Du äger och som dina föräldrar bor i
eller ett fritidshus kan Du ansöka om Rotavdrag.

Däremot inte om arbetet gäller ett helt nytt hus
eller om och tillbygnad av nybygda hus.
Med nybygda hus menas det småhus som har värdeår 5 år eller yngre.

Mer information finns att få: www.skatteverket.se